Medel
Lucmagn
Medel
Lucmagn

Actual

Datum Eveniment Organisatur
28.08.2016
Corporaziun d'alp Gannaretsch
03.09.2016
Center d'agricultura
07.09.2016
Center d'agricultura
07.09.2016
Center d'agricultura
17.09.2016
Center d'agricultura

Lescha da turissem / Tourismusgesetz


Finamiras per la perioda d'uffeci 2015 - 2018


Translaziun dils capetels principals Parc Adula

Bugen informescha l'Uniun Parc Adula che la translaziun dils capetels principals dil plan da menaschi/management ei ussa disponibla online per romontsch sut:

http://www.parcadula.ch/it/Charta-Parc-Adula/download-charta.html?sl=ro

 

La translaziun dils ulteriurs capetels suonda.